• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی 

کتب تخصصی مالی

انواع کتب تخصصی مالی


کتب تخصصی مالی

 • عنوان :52 اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری
 • مشخصات نشر:پارسیا
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
قیمت: ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
قیمت: ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:زهرا فرخی/فاطمه فرخی
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
قیمت: ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
 • مشخصات ظاهری:562ص
قیمت: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • عنوان و نام پدیدآوردگان:زمان سنجی بازار/علی بشیر پور،ابراهیم صابر،حسین محسنی
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :ص280
 • موضوع:سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
قیمت: ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان:ضدپولشویی در بازار سرمایه
 • مشخصات ظاهری:500 ص
قیمت: ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • عنوان و نام پدیدآور:مهندسی مالی /نویسنده فریدونرهنمای رودپشتی
قیمت: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 184
 • رده بندی کنگره: 1386 8 م 8 د / 40 HG
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان :پول‌شویی و ضد‌پول‌شویی در بانکداری
 • مشخصات ظاهری:650 ص
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال