• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب عمومی مالی 

کتب عمومی مالی

انواع کتب عمومی مالی


کد محصول: 2001372

  • مشخصات ظاهری :343ص
  • موضوع:سرمایه گذاری
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002144

قیمت: ۲۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002037/001

  • عنوان :سختی کارهای سخت
  • مشخصات نشر:آریانا قلم
قیمت: ۳۴۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002176

قیمت: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002028

  • عنوان :مفاهیم بیت کوین
  • مشخصات نشر:انتشارات چالش
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال