• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › فناوری اطلاعات در بازار سرمایه 

فناوری اطلاعات در بازار سرمایه


کد محصول: 2001929

  • عنوان :افکار مدیریتی
  • مشخصات نشربازرگانی
قیمت: ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10079

قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
۲۵ ٪
تخفیف
سیستم‌های اطلاعاتی با رویکرد مدیریت مالی

کد محصول: 10070

  • مشخصات ظاهری:614ص
  • موضوع:نظام های اطلاعاتی مدیریت
قیمت قبلی:۴۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10086/001

  • مشخصات ظاهری:237ص
  • موضوع:فناوری اطلاعات در بازار سرمایه
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001487/001

  • مشخصات ظاهر:  608 ص
  • رده بندی کنگره: 1390 4م9 /ه21 / 30 HD
قیمت: ۶۰۰٬۰۰۰ ریال
۲۰ ٪
تخفیف
نگاهی جامع به زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر

کد محصول: 10073

  • مشخصات ظاهری:301 ص
  • موضوع:زبان نشانه گذاری گزارشگری مالی توسعه پذیر
قیمت قبلی:۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 100157

قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال