• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مالی عمومی


کتب تخصصی مالی › مالی عمومی

 • مشخصات ظاهری   :523 ص
 • رده بندی کنگره:1392   2ر 4م/HG4028
قیمت: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

 • رده بندی کنگره:1391   9ت9الف/NC1312
 • رده بندی دیویی:741/59551222
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • سرشناسه:شهرآبادی،ابوالفضل،1334-،گردآورنده ،ترجم
 • عنوان و نام پدید آور:فدراسیون ها وانجمن های بین المللی بازار سرمایه/ترجمه وگردآوری ابوالفضل شهرآبادی ،الهام مسلمی.
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :  ۳۸۳ص
 • رده بندی کنگره: /ش۹۳م۴۱۳۹۲۴۵۵۱ HG
قیمت: ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:105ص
 • رده بندی کنگره:1390  6الف2س /HD2741
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال

 • موضوع:بورس--ایران
 • شناسه افزوده:شرکا اطلاع رسانی وخدمات بورس
قیمت: ۲۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:142ص.
 • یادداشت:عنوان اصلی10شاه کلید بزرگان بورس
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:23 اصل وارن بافت warren Buffet(ثروتمندترین سرمایه گذار جهان)ودیگر نابغه های سرمایه گذاری وهفت اشتباه بزرگ در معاملات سهام/مولف مارک تایر:مترجم محمد حسینی بهشتیان،امیر کامگار
 • مشخصات نشر:تهران:نوآور،1389
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :304ص.:مصور،نمودار
 • یادداشت:عنوان اصلی :.the 80/20 principle :the secret of achieving more with less ,c2008
قیمت: ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:آمار وکاربرد آن در مدیریت/عادل آذر ،منصور مومنی.
 • مشخصات نشر:تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانیریال1390
قیمت: ۱۵۵٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:آمار وکاربرد آن در مدیریت/عادل آذر،منصور مومنی.
 • مشخصات نشر:تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی،1388
قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد آمار وکاربرد آن در مدیریت وحسابداری/مولفان منصور مومنی،مهرداد پرچ.
 • مشخصات نشر:تهران،موسسه کتاب مهربان نشر،1390
قیمت: ۶۸٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :240 ص
 • رده بندی کنگره:4 الف 9 ش/HG4529
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده/تالیف PMI:ترجمه محمد رضا فرج مشایی،علی بیاتی ومهدی ابراهیمی:ویراستار فنی علی بیاتی
 • مشخصات نشر:تهران:آریانا قلم،1391
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :  ص 249
 • رده بندی کنگره: 5 الف 8 ع / 4 / 2154 HJ
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :  هفت ، 344ص
 • رده بندی کنگره: 1388 42 گ 2 ف / 180 HB
قیمت: ۳۳٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:انتخاب ساهم برتر به روش تحلیل بنیادی/مولف علینقی رفیعی امام
 • مشخصات نشر:تهران:نص 1387
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 232
 • رده بندی کنگره: 1392  9 ی 3 آ / 6 / HG3290
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :208ص.:مصور.
 • موضوع:بانکداری اینترنتی
قیمت: ۹۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :440 ص.:جدول,نمودار,17*24 س م
 • موضوع:بانک وبانکداری --ایران
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری811     :  ص
 • رده بندی کنگره:2ب 7ه /HG1601
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :84ص.:مصور،جدول،نمودار.
 • یادداشت:preparing a budget :expert solutions to every day challenges
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال

 • موضوع:مدیریت سبد سرمایه گذاری
 • شناسه افزوده:
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری236 :ص
 • رده بندی کنگره:9 ش 3آ/2/HG5720
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری200 :ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:Trading in the zone :master the market with confidence discipline and a winning attitude
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری  :288ص
 • رده بندی کنگره:27 ت5 م/HG4529
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • سر شناسه:مساح،محمد
 • عنوان و نام پدیدآور:تحلیل تکنیکی نوین:نگرشی نوین به تحلیل نمودارهای قیمت در بازارهای مالی/نویسنده محمد مساح.
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری160 :ص
 • رده بندی کنگره:4 الف/4028   1388  9ش
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:تحلیل فرآیند سرمایه گذاری در محیط اقتصادی/تالیف وترجمه رضا داغانی،محمد صیادی،حمید الیاری
 • مشخصات نشر:تهران:ترمه،1390
قیمت: ۶۳٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :429 ص.:مصور,جدول,29*22 س.م
 • موضوع:شرکت ها--امور مالی
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • عنوان :جعبه ابزار بورس
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:دوئل باروند/محمد شعبانی.
 • مشخصات نشر:تهران:دانش پژوهان جوان،1389
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

 • سر شناسه:آکلیس.استیون بی Achelis,Steven B
 • عنوان و نام پدیدآور:راهنمای کامل اندیکاتورها ونمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال/نوشته:{استیون بی.آکلیس}:ترجمه محمد کریم طهماسبی
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری : 272ص.:مصور،نمودار
 • یادداشت:عنوان به انگلیسی :the complete guide to day trading
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:450ص
 • رده بندی کنگره:4523HG/ع8ر8 1390
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:رکن سوم بازار/مولف محمد شعبانی(نیما آزادی):ویراستار:مرتضی محمد آبادی
 • مشخصات نشر:تهران:دانش پژوهان جوان،1390
قیمت: ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری   :368 ص
 • رده بندی کنگره:1388  9ز 7الف/HG4661
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :س،339ص.جدول،نمودار
 • یادداشت:پشت جلد به انگلیسی :farhadkhodadadkashi .market structure and performance  theory and practice case of iran .
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:سازمان های مالی وپولی بین المللی/مهدی ابراهیمی نژاد.
 • مشخصات نشر:تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی،1385
قیمت: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری : 192ص.:نمودار.
 • موضوع:سازمان های پولی و مالی ،تهران کویر ،1391.
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :208 ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:A traders money management system :how to ensure profit and avoid the risk of ruin,c 2008
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:شاخص های تکنیکال/گردآوری علی لطفی،با همکاری زهرا درویش
 • مشخصات نشر:تهران:ترمه،1385
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :128ص.:مصور،جدول،نمودار.
 • یادداشت:چاپ قبلی کتاب با عنوان شناخت گاو ها در بورس در سال 1385 منتشر شده است.
قیمت: ۵۸٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:233ص
 • موضوع:مالی عمومی
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

 • سر شناسه:
 • عنوان و نام پدیدآور:فرآیند تنظیم،تصویب،اجرا وکنترل بودجه(اصول،شیوه ها وکاربردها)اسفندیار دشمن زیاری،علیرضا ثابتی
قیمت: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 324
 • رده بندی کنگره: 1370 2 ع 2 ف / 180  HB
قیمت: ۴۵٬۵۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:314 ص
 • موضوع:بانک و بانکداری
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال