• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد مالی


کد محصول: 10039/001

  • موضوع:سرمایه گذاری--جنبه های روانشناسی
  • رده بندی کنگره:1390 2م7س/HG4515/15
قیمت: ۸۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002152/002

قیمت: ۲۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002059

قیمت: ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002016/001

قیمت: ۳۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002015

  • چکیده
  • عنوان :استراتژی اقیانوس آبی
قیمت: ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002149

قیمت: ۵۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001473

قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001910

  • مشخصات ظاهری :ج.
  • موضوع:اقتصاد کلان
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001326/004

  • مشخصات ظاهری :2ج
  • موضوع:نرم افزار استاتا
قیمت: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001327/006

  • مشخصات ظاهری :2ج
  • موضوع:نرم افزار استاتا
قیمت: ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002032/001

قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002101/001

قیمت: ۲۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002167/001

قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001098

قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 100156

قیمت: ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002166

قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002159

قیمت: ۳۸۵٬۰۰۰ ریال