• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › سایر محصولات › نشریات 

نشریات


سایر محصولات › نشریات

 • چکیده
 • مشخصات نشر:موسسه آموزش عالی خاتم
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • مشخصات نشر:موسسه آموزش عالی خاتم
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • ویراستاران:سید محمد جواد فراهانیان،رضا حصارزاده و میثم محمدی
 • ویراستار انگلیسی:محمد حسین طاهری
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

 • ویراستاران:سید محمد جواد فراهانیان،رضا حصارزاده و میثم محمدی
 • ویراستار انگلیسی:محمد حسین طاهری
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

 • بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری بر ریسک درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • بررسی رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و خطای پیش بینی سود هر سهم
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

 • ارزیابی کارایی و رتبه بندی کارگزاران فعال در بورس کالای ایران
 • اعتبار قرار دادهای آتی از منظر فقه امامیه
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

 • ویراستاران:سید محمد جواد فراهانیان،رضا حصارزاده و میثم محمدی
 • ویراستار انگلیسی:محمد حسین طاهری
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال