• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › فرهنگ و اصطلاحات 

فرهنگ و اصطلاحات


کد محصول: 2001552/002

 • مشخصات ظاهری :{324}ص.20*12س م.
 • یادداشت:انگلیسی –فارسی
قیمت: ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002067

 • مشخصات ظاهری :377 ص
 • موضوع:stock exchanges
قیمت: ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002011

 • مشخصات ظاهری :549 ص
 • موضوع:بانک و بانکداری-واژه‌ نامه‌ها-انگلیسی
قیمت: ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001801

 • مشخصات ظاهری504      :  ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:taxglossary International
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001553/001

 • مشخصات ظاهری204 ص:
 • رده بندی کنگره:1391  9الف4 س/HG4028
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001049

 • مشخصات ظاهری:  728ص
 • رده بندی کنگره: 1388 774 الف 2 ف / 1645 PE
قیمت: ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001966

 • مشخصات ظاهری :593 ص
 • موضوع:حسابداری –واژه نامه ها-انگلیسی
قیمت: ۴۸۰٬۰۰۰ ریال