• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

ارسال آثار › اولویت های نشر انتشارات بورس 

اولویت های نشر انتشارات بورس

چشم‌انداز:
تبدیل شدن به مرجع انتشار کتب مالی در سطح منطقه

ماموریت:
مجموعه‌ای پویا و مؤثر در هدایت و توسعه موضوعات مالی از طریق تولید و انتشار کتب مرتبط با هدف دستیابی به مطلوب‌ترین سطح تنوع، کیفیت و کمیت

سیاست‌ها:
حرکت بر مبنای اولویت‌های نظام مالی
ارتقاء سطح دانش و فرهنگ عمومی در حوزه‌ مالی و سرمایه‌گذاری
حرکت در مرز دانش مالی
توسعه همکاری‌های مشترک داخلی و خارجی
استفاده از ابزارهای متنوع در حوزه نشر
توسعه سطح دسترسی به کتب مالی
 
اولویت‌های نشر:

سرفصل‌های اولویت‌های نشر:
اولویت اول:
   - حقوق در بازار سرمایه
   - فناوری اطلاعات در بازار سرمایه
   - مالی اسلامی
   - مالی عمومی

اولویت دوم:
   - حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه
   - اقتصاد مالی
   - موضوعات بین رشته‌ای مرتبط با بازار سرمایه
 
 
موضوعاتِ قابل طرح در اولویت‌های نشر انتشارات بورس:
حقوق در بازار سرمایه (اولویت اول)

قوانین و مقررات مرتبط با ارکان بازار سرمایه
  - حقوق بین الملل با گرایش به مسائل بازار سرمایه (موضوعات حقوقی بازارهای به هم پیوسته داخلی و بین المللی، (مثال- شرایط حقوقی پذیرش مشترک شرکت­ها در بورس­های مختلف) اثر موضوعات حقوقی درخواست­های نهادهای بین­المللی بر بازار سرمایه- مثال: بررسی حقوقی بهبود شاخصهای کسب و کار بانک جهانی از طریق بازار سرمایه)، موضوعات حقوقی  تعامل بورس داخلی با نهاد ناظر خارجی بازار سرمایه، نحوه تعامل شرکت­های خارجی با نهاد ناظر بازار سرمایه در ایران و کشورهای دیگر، نحوه و حدود نظارت بر بازار سرمایه توسط نهاد ناظر در ایران و دیگر کشورها.قواعد حقوقی حاکم بر پذیرش اوراق بهادار خارجی در بورس اوراق بهادار تهران، امکان سنجی و قواعد حقوقی حاکم بر پذیرش اوراق بهادار ایرانی در بورس­های خارجی، پیش نیازهای عضویت و قواعد حاکم بر سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت عضویت در سازمان بین‌المللی نهادهای ناظر بازار اوراق بهادار (IOSCO)، پیشنیازهای حقوقی برای بین المللی شدن بازار سرمایه ایران،)

  - موضوعات روز حقوقی مرتبط با ارکان بازار سرمایه (مثال- بررسی تطبیقی استقلال نهاد ناظر بازار سرمایه، بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی تخلفات انضباطی در بازارسرمایه و حدود صلاحیت سازمان و شرکت بورس در رسیدگی به آن­ها؛ بررسی حقوقی ترکیب، جایگاه و وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ارتباط آن با سایر ارکان بازار سرمایه؛ بررسی حقوقی وضعیت نظارت اداری- قضایی بر ارکان بازار سرمایه؛ بررسی کاستی­های حقوقی نظام موجود نظارتی در بازار سرمایه)

قوانین و مقررات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه
  - بررسی ماهیت، رژیم و تبعات حقوقی معاملات در بورس­ها - در بورس­های اوراق بهادار، کالا و انرژی و سایر بورس­هایی که احیانا در شرف تاسیس هستند. به عنوان مثال- بررسی ماهیت و رژیم حقوقی معاملات در بورس اوراق بهادار، نقش و آثار استفاده از وکالتنامه در بورس اوراق بهادار و بورس کالا، جایگاه و نقش اتاق پایاپای در معاملات بورس کالا، قواعد حقوقی حاکم بر معاملات عمده،  اصول حقوقی حاکم بر معاملات بورسی، مقررات حاکم بر سرمایه گذاری به شیوه الکترونیکی در اوراق بهادار و بررسی تطبیقی آن با حقوق سایر کشورهـا، بررسی نحوه اعمال قواعد مربوط به خصوصی‌سازی و مقررات حاکم بر بازار سرمایه در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس،  قواعد حقوقی حاکم بر اعمال حقوقی «پس از معامله» (post- trading)، مقایسه ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار،

  - ابزارهای حقوقی کنترل ، نظارت  و داوری معاملات و سایر فعالیت­های انجام شده در بورس­ها–(مثال: بررسی راه‌کارهای نظارتی جهت کنترل رفتارهای غیرعادی سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار؛ بررسی حقوقی موضوعات معطوف به هیات داوری موضوع قانون در مواردی نظیر:حقوقی جایگاه هیات داوری بازار اوراق بهادار در نظام قضایی ایران و مقایسه آن با نهادهای حل و فصل اختلافات در بازارهای سرمایه سایر کشورها؛ بررسی حقوقی قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای هیات داوری و جایگاه حقوقی رسیدگی مراجع قضایی به اعتراض به آرای این مرجع؛ شناسایی علل  حقوقی – اقتصادی بروز اختلافات در بازار سرمایه و ارائه راهکارهای پیشگیرانه؛ تعدد مراجع اجرای آرای هیأت داوری و موانع موجود؛ صلاحیت هیأت داوری در دادرسی‌های فوری (دستور موقت، تأمین خواسته و ...) و دعاوی طاری (جلب ثالث، ورود ثالث، دعوای متقابل، اعتراض ثالث و ...)؛ صلاحیت هیأت داوری در أخذ مدارک و استعلام از مراجع دولتی، عمومی و خصوصی و ضمانت اجرای آن؛ بررسی جایگاه قانونی کانون ها در حل و فصل اختلافات در بازار اوراق بهادار.

قوانین و مقرراتناظر بر اشخاصحقیقی و حقوقی تحت نظارت سازمان
  - موضوعات حقوقی مرتبط با اشخاص حقیقی تحت نظارت سازمان بورس (تمامی اعضای هیات مدیره و مدیران نهادهای مالی و شرکتهایسرمایه گذاری و همچنین کانون های تحت نظارت سازمان موظف به تایید صلاحیت توسط سازمان هستند. حقوق و تعهدات این اشخاص می تواند مستمسک یک کتاب حقوقی برای بازار سرمایه باشد)
  - موضوعات حقوقی مرتبط با اشخاص حقوقی تحت نظارت سازمان بورس (مثال- حقوق و تعهدات شرکت‌های کارگزاری در معاملات بورس اوراق بهادار و معاملات بورس کالا، بررسی ماهیت و رژیم حقوقی شرکت‌های تأمین سرمایه، ماهیت و قواعد حاکم بر بازارگردان و  بازارگردانیدر بورس اوراق بهادار،  تبیین حدود و قلمرو نظارت سازمانبورس و اوراق بهادار بر نهادهای مالی/ شرکت‌های بورسی/ تشکل‌های خودانتظام، بررسی ابعاد حقوقی تشکیل بورسهای جدید، بررسی مسائل مبتلابه نهادهای مالی مانند: سبد گردانی، صندوق بازنشستگی، صندوق وقفی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوقهای زمین و ساختمان، مطالعه تطبیقی امکان نظارت مستقیم سازمان بورس از اشخاص تحت نظارت سازمان بورس)
 
قوانین و مقرراتناظر بر ابزارهای مالی
 ماهیت و قواعد حقوقی حاکم بر انواع اوراق صکوک (اجاره، استصناع، جعاله و...) ، مطالعه تطبیقی ابعاد حقوقی قراردادهای آتی ، مطالعهتطبیقی ابعاد حقوقی قراردادهای اختیار معامله، ماهیت و قواعد حقوقی حاکم بر اوراق مشارکت رهنی، بررسی حقوقی اوراق استصناع، بررسی حقوقی اوراق مزارعه، موضوعات مستحدثه فقهی و حقوقی در خصوص ابزارهای جدید مالی،

مباحث حقوقخصوصیدر حوزه  بازار سرمایه
 موضوعات زیر در این زمینه قابل طرح و بررسی هستند: ( بررسی تطبیقی سازو‌کارهای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران جزء در شرکت‌های سهامی عام، بررسی ماهیت و رژیم حقوقی سهام ، بازنگری در قوانین با تکیه بر اصول راهبری شرکتی، ابعاد حقوقی وثیقه سهام در بورس،  ابعاد حقوقی وقف اوراق بهادار در بورس و تطبیق آن با مقررات بازار سرمایه، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادار، بررسی مفهوم ادغام شرکت های تجاری و سازوکارهای آن در حقوق ایران، بررسی نظام حقوقی حاکم بر مدیران در شرکت های سهامی عام ، بررسی خلاء‌های قانونی مربوط به تغییرات سرمایه در شرکت‌های سهامی عام، بررسی امکان‌پذیری و قواعد حاکم بر اجاره سهام در حقوق ایران ، تحلیل حقوقی ماهیت شرکتهای تعاونی و امکان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نقش اطلاعات نهانی در تضییع حقوق سرمایه‌گذاران و راهکارهای افزایش شفافیت در بازار سرمایه،  اخلاق حرفه‌ای در بازار سرمایه و وضع الزامات قانونی برای آن،  افشای اطلاعات در بازار سرمایه و الزامات قانونی آن،  جنبه‌های حقوقی مقابله با ریسک سیستمی در بازار سرمایه، نقش استانداردهای حسابداری و حسابرسی در حمایت از حقوق صاحبان سهام و رابطه آن با قانون تجارت)

مباحث کیفریدرحوزه بازار سرمایه
 متناسب بودن جرم و جزا از موضوعات مهم حقوق بازار سرمایه و از ابزارهای جلوگیری از فساد در بازارها است. به همین دلیل تحقیق و تالیف کتب در این زمینه مثمر ثمر خواهد بود. (به عنوان مثال موضوعاتی نظیر: چالش ها و راهکارهای مقابله با پولشویی در بورس کالا و بورس اوراق بهادار، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با تکیه بر جرائم موضوع قانون بازار اوراق بهادار؛ بررسی امکان تطبیق جرائم مذکور در قانون بازار اوراق بهادار در بورس کالا؛ بررسی سیاست کیفری قانون بازار اوراق بهادار؛ بررسی جایگاه، وظایف و اختیارات نهاد ناظر بازار سرمایه به عنوان مقام تحقیق و تعقیب کننده جرائم بورسی در ایران و سایر کشورها؛ مقایسه جرم دستکاری بازار با جرم کلاهبرداری و ضمانت اجراهای آن؛ تحلیل امکان تحقق جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی در بورس­های اوراق بهادار ، کالاو انرژی؛ حق شکایت کیفری سازمان و مقایسه آن با مراجع مشابه داخلی و خارجی؛ تحلیل جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به‌منظور عرضه عمومی بدون مجوز سازمان؛ اختیارات و مسئولیت های ضابطان خاص در بازار اوراق بهادار و مقایسه آن با مراجع خارجی تحلیل جرم عدم ارائه اطلاعات به سازمان و مقایسه با مراجع خارجی در این بخش قابل بررسی خواهند بود)
 
 
آسیب شناسی موضوعاتحقوقی و قوانین و مقررات بازار سرمایه
 (گستره این موضوع بسیار وسیع است و تمامی ارکان و مولفه‌های